MŠ Motýl Inkluze - OP Praha pól růstu II

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Praha - pól růstu ČR
Příjemce: Mateřská škola Motýl s.r.o.
Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001471
Zahájení projektu: 1. 1. 2020
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2021
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol s přímou podporou dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR - 67.034 Eur Základní údaje o dětech, žácích/cílové skupině: - celkový počet dětí/žáků školy (platný k září 2018) - 20 dětí - počet dětí/žáků s OMJ na škole - 3 děti

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 279 952,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 279 952,50 Kč
 
Celková částka: 559 905,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena