ZŠ Braňany - PC učebna a bezbariérové toalety

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Braňany
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014372
Zahájení projektu: 15. 11. 2021
Ukončení projektu: 10. 6. 2022
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ Braňany. Projekt řeší vznik odborné PC učebny, která bude sloužit k výuce informatiky a cizích jazyků. Nová PC učebna bude vybavena potřebnou ICT technikou. Dále dojde k rekonstrukci stávajících toalet na bezbariérové a k zajištění vnitřní konektivity základní školy včetně připojení k internetu. Bezbariérovost projektu je zajištěna. Projekt má vazbu na klíčové kompetence práce s digitálními technolgiemi a komunikace v cizích jazycích.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 956 815,89 Kč
Veřejné zdroje ČR: 102 990,32 Kč
 
Celková částka: 2 059 806,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena