Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Labské skály, z.s.-III

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: MAS Labské skály, z.s.
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011897
Zahájení projektu: 1. 10. 2022
Ukončení projektu: 28. 2. 2023
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

V rámci projektu bude uspořádána závěrečná konference k výstupům realizace SCLLD MAS Labské skály. Aktivitami projektu bude vydání brožury "katalogu realizovaných projektů", v rámci konference bude uspořádána exkurze za úspěšnými projekty a navazující setkání ( jednání) v rámci kterého bude zhodnoceno celé plánovací období 2014-2020. Konference bude zakončena kulturním programem ( ochotnickým divadlem z území MAS) a neformální diskuzí s předáním zkušeností aktérů z území MAS Labské skály.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 88 350,00 Kč
Národní soukromá částka: 4 650,00 Kč
 
Celková částka: 93 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena