Rekonstrukce Mateřské školy Píšť - odstranění havarijního stavu objektu a obnova mateřského centra

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Příjemce: Obec Píšť
Registrační číslo: CZ.1.10/4.1.00/01.00049
Zahájení projektu: 1. 12. 2008
Ukončení projektu: 30. 10. 2009
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předkládaný projekt řeší odstranění havarijního,resp. neudržitelného stavebně-technologického stavu budovy MŠ v Píšti.Objekt je využíván permanentně 5 dní v týdnu 45 dětmi v rámci předškolní docházky. A také v průměru 13 dětmi a jejich rodiči využívajícími služeb Mateřského centra Naschválníček, které při MŠ Píšť působí. Havarijní stav objektu bude odstraněn pomocí těchto stavebních úprav:sanace soklového zdiva, úprava střešní konstrukce a kompletní výměna střešního pláště,položení nových podlah v místnostech s vybouraným stávajícím podlahovým souvrstvím, výměna stávajících dřevěných okenních výplní otvorů za nová z plastových profilů,osazení nových dřevěných dveří, kontaktní zateplení obvodového pláště budovy včetně střechy, demontování starého jídelního výtahu a nahrazení novým, úpravy povrchů - nanesení vnější omítky fasád, nanesení vnitřní omítky, kompletní rekonstrukce zdravotechniky včetně rozvodů, výmalba prostor zasažených stavebními úpravami.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 626 151,38 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 345 790,00 Kč
 
Celková částka: 8 971 941,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena