Zkvalitnění mobility sociálních služeb

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Charita Most
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0016999
Zahájení projektu: 3. 11. 2021
Ukončení projektu: 11. 4. 2023
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předmětem projektu je pořízení 3 osobních automobilů (1 větší vícemístný vůz - osobní dodávka a 2 vozy kategorie SUV/crossover) pro užití pracovníky sociálních služeb Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (ID 5370162), Terénních programů (ID 7544686), Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (ID 1158642) a Pečovatelské služby (ID 5798742).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 279 176,32 Kč
Národní soukromá částka: 119 956,65 Kč
 
Celková částka: 2 399 133,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena