Rozvoj sociálních služeb NADĚJE

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: NADĚJE
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0016975
Zahájení projektu: 13. 10. 2021
Ukončení projektu: 30. 11. 2022
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Cílem projektu je inkluze sociálně vyloučených osob, či sociálním vyloučením ohrožených osob, nebo zdravotně postižených osob v Litoměřicích a partnerských obcích, na území MAS České středohoří. V rámci projektu bude vybudováno kvalitní a bezpečné zázemí, kuchyně, pro klienty sociálně terapeutické dílny v Litoměřicích. Dále dojde k pořízení a provozu nového automobilu za účelem plnění terénního programu organizace.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 629 753,76 Kč
Národní soukromá částka: 33 144,94 Kč
 
Celková částka: 662 899,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena