Rekonstrukce nemovitosti a pořízení automobilu v Obci Hvožďany za účelem rozšíření terénních sociálních služeb na území MAS Podbrdsko

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Hvožďany
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008096
Zahájení projektu: 16. 2. 2017
Ukončení projektu: 31. 5. 2019
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předmětem projektu jsou stavební úpravy prostor v objektu Hvožďany 16, 262 44 Hvožďany, kde vznikne kontaktní místo pro terénní sociální pracovníky. Cílem je zvýšení kapacity poskytování terénních sociálních služeb pro rodiny s dětmi v MAS Podbrdsko. Provozovatelem nové sociální služby bude Farní charita Příbram. Dalším cílem projektu je nákup automobilu pro potřeby terénních sociálních pracovníků k obsluze klientů ve spádových obcích Hvožďan.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 572 644,65 Kč
Veřejné zdroje ČR: 135 402,35 Kč
 
Celková částka: 2 708 047,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena