Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Husitské muzeum v Táboře
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001699
Zahájení projektu: 8. 3. 2016
Ukončení projektu: 30. 5. 2022
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na zlepšení podmínek uchování a prezentace podbírek Husitského muzea v Táboře. V současné době jsou tyto podmínky neutěšené a vyžadují nápravu. Díky projektu dojde k vytvoření tří nových expozic a repasi jedné stávající expozice, rekonstrukci dvou depozitářů včetně pořízení nezbytného vybavení, zvýšení ochrany sbírkových předmětů, výstavbě a modernizaci sociálního, technického a technologického zázemí, restaurování sbírkových předmětů. Žadatelem je Husitské muzeum v Táboře.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 45 779 169,01 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 078 676,89 Kč
 
Celková částka: 53 857 846,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena