Zámek ve Staré Vsi nad Ondřejnicí - stavební úpravy II.

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000358
Zahájení projektu: 1. 2. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2019
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Účelem stavby je obnova kulturní památky, renesančního zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Jedná se zejména o opravu stávající střešní krytiny včetně vybudování nové střešní báně a rekonstrukci vnitřních prostor zámku a fasády. Dále bude realizována obnova zámeckého parku, pořízení zámecké expozice a nezbytného mobiliáře pro vnitřní i venkovní prostory zámku.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 27 471 135,17 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 847 847,39 Kč
 
Celková částka: 32 318 983,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena