Revitalizace památky č. p. 1 v Žatci - Radnice města Žatec

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Žatec
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0002497
Zahájení projektu: 21. 3. 2016
Ukončení projektu: 30. 4. 2021
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předmětem projektu je revitalizace domu č. p. 1 na náměstí Svobody v Žatci, který je nemovitou kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 42328/5-1541 (katalogové číslo 1000154490) a nachází se na území městské památkové rezervace Žatec. Všechny historické objekty v MPR se nacházející jsou zařazené na Indikativním seznamu světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví (číslo rejstříku ÚSKP 34, IdReg. 47960761, název Žatec - město chmele).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 26 589 366,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 692 241,21 Kč
 
Celková částka: 31 281 608,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena