Revitalizace budovy Muzea východních Čech

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Hradec Králové
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0008582
Zahájení projektu: 1. 4. 2016
Ukončení projektu: 29. 11. 2021
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je zachování, ochrana a rozvoj potenciálu národní kulturní památky Muzea východních Čech v Hradci Králové jeho využití k vyváženému rozvoji území s pozitivními dopady na místní zaměstnanost, vzdělanost a konkurenceschopnost. Výstupem projektu je revitalizace budovy Muzea východních Čech.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 70 454 624,13 Kč
Veřejné zdroje ČR: 12 433 168,97 Kč
 
Celková částka: 82 887 793,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena