Rehabilitace fasád kláštera Premonstrátů v Želivě

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Kanonie premonstrátů v Želivě
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000347
Zahájení projektu: 27. 7. 2015
Ukončení projektu: 30. 9. 2020
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Smyslem rehabilitace vnějších fasád jednotlivých budov celého klášterního areálu kláštera Želiv je vrátit tomuto místu původní podobu, která zde byla v době před komunistickou konfiskací. Avšak realizace projektu bude mít navíc pozitivní dopad na rozvoj cestovního ruchu. Díky realizaci projektu dojde ke vzniku tří nových expozic, které rozšíří programovou nabídku kláštera. Připravovaný projekt počítá také se zkvalitněním zázemí pro turisty.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 50 016 744,65 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 884 322,90 Kč
Národní soukromá částka: 2 942 161,45 Kč
 
Celková částka: 58 843 229,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena