PROJEKT HORNÍ ZÁMEK VIMPERK (WINTERBERG) Probouzení zimního zámku

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Národní památkový ústav
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000350
Zahájení projektu: 20. 9. 2015
Ukončení projektu: 30. 4. 2021
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předkládaný projekt je zaměřen na řešení stavebně-technického stavu národní kulturní památky Horního zámku Vimperk. V současně době je zámek v zanedbaném stavu. Po dokončení realizace projektu dojde ke zpřístupnění Horního zámku, vybudování prohlídkové trasy, vytvoření návštěvnického zázemí a k realizaci programu doplňkových aktivit. Zpřístupněním objektu bude fond památek NPÚ prezentovaných veřejnosti doplněn o objekt středoevropského významu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 92 931 667,90 Kč
Veřejné zdroje ČR: 16 399 706,10 Kč
 
Celková částka: 109 331 374,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena