Kostnice u sv. Jakuba

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: Statutární město Brno
Registrační číslo: CZ.1.11/2.1.00/06.01127
Zahájení projektu: 4. 10. 2010
Ukončení projektu: 1. 11. 2012
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Projekt Kostnice u sv. Jakuba je zaměřen na zpřístupnění rozsáhlé historické kostnice částečně situované pod plochou náměstí a z větší části pod podlahou kostela sv. Jakuba - národní kulturní památky, dojde tak ke zhodnocení tohoto cenného objektu. Zpřístupnění kostnice pod kostelem sv. Jakuba navazuje na projekt Zpřístupnění brněnského podzemí, který je jedním z nosných tematických okruhů rozvoje produktů cestovního ruchu v historické části města Brna.
Díky ojedinělosti rozsahu dosud probádaných prostor, popularitě podzemních staveb a jejich historické hodnotě lze očekávat značný zájem veřejnosti a významné multiplikační efekty. Prostřednictvím realizace projektu Brno získá cenou atraktivitu, která bude konkurenceschopná na trhu a posílíimage města jako cílové destinace moderního cestovního ruchu. Dokazuje snahu města o záchranu historického dědictví. Město disponuje značným kulturně historickým potenciálem, který prozatím pro potřeby cestovního ruchu nebyl zcela využit.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 063 789,74 Kč
Veřejné zdroje ČR: 17 316 770,00 Kč
 
Celková částka: 27 380 560,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena