Obnova památkových objektů úpravny uhlí (st.parcela č.259 v k.ú. Lampertice), spojovacího mostu ze šachetní budovy do úpravny uhlí a osvětlení těžní věže (stavební parcela č.318 v k.ú. Lampertice) hlubinného uhelného dolu Jan

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Důl Jan Šverma o.p.s.
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000305
Zahájení projektu: 15. 10. 2015
Ukončení projektu: 30. 9. 2018
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předmětem projektu je stávající budova úpravny uhlí v areálu Dolu Jan Šverma v Žacléři, bývalé těžní věže a spojovacího mostku. Konkrétně se jedná o opravu budovy úpravny uhlí na st.p.č. 259 v k.ú. Lampertice včetně spojovacího mostu mezi šachetní budovou jámy Jan (st.p.č. 318) a úpravnou uhlí. V současném stavu je budova v havarijním stavu. Areál DJŠ je typickou ukázkou problémových brownfieldů, pro něž není další průmyslové využití, avšak představují vzácné technické dědictví minulosti.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 48 301 158,85 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 682 489,28 Kč
Národní soukromá částka: 2 841 244,64 Kč
 
Celková částka: 56 824 893,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena