Obnova kulturní památky Olomoucké radnice II

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Olomouc
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011446
Zahájení projektu: 4. 3. 2019
Ukončení projektu: 30. 9. 2020
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Zachování, ochrana a rozvoj potenciálu kulturního dědictví v podobě kulturní památky olomoucké radnice a jeho využití k rozvoji území Olomoucké aglomerace s pozitivními dopady v oblasti cestovního ruchu a prezentace kulturního dědictví prostřednictvím zlepšení technického stavu památky a provedením restaurátorských prací.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 24 127 391,70 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 257 775,01 Kč
 
Celková částka: 28 385 167,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena