Sociální byty Liberec

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Romodrom o.p.s.
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0010290
Zahájení projektu: 1. 8. 2018
Ukončení projektu: 30. 8. 2019
Předpokládané datum ukončení: 30. 8. 2019
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Projekt Sociální byty Liberec je zaměřen na nákup tři bytových jednotek a rodinného domu v lokalitě města Liberec za účelem vytvoření sociálních bytů pro cílovou skupinu osob v bytové nouzi. V projektu vznikne 5 nových sociálních bytů s celkovou kapacitou 23 lůžek.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 262 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 972 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 486 000,00 Kč
 
Celková částka: 9 720 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena