Rekonstrukce budovy bývalé vodárny na učebny pro neformální a zájmové vzdělávání

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Žďár nad Sázavou
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004893
Zahájení projektu: 2. 5. 2018
Ukončení projektu: 31. 5. 2019
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Předmětem realizace projektu je rekonstrukce objektu bývalé vodárny vč. okolí, který bude sloužit pro neformální a zájmové vzdělávání se zaměřením na děti a mládež. Díky realizaci projektu budou rekonstruovány učebny a vzniknou i učebny nové. Do interiéru bude pořízen nový nábytek, učební pomůcky - IT technologie a vybavení rukodělné učebny. Objekt bude zcela bezbariérový. Hlavním garantem vzdělávání v době udržitelnosti projektu bude místní Junák na základě smlouvy s realizátorem projektu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 797 593,15 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 376 045,85 Kč
 
Celková částka: 9 173 639,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena