Rekonstrukce a vybavení laboratoře přírodních věd

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0001497
Zahájení projektu: 3. 6. 2016
Ukončení projektu: 6. 10. 2017
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt je zaměřen zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů na Gymnáziu, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. V rámci projektu dojde k modernizaci přírodovědné laboratoře (nové rozvody plynu, vody, elektřiny, nové osvětlení a podlahová krytina), dále bude pořízeno vybavení primárně pro výuku chemie (laboratorní nábytek, interaktivní tabule s příslušenstvím, destilační jednotka, měřící senzory aj.). Realizace projektu probíhá v přímé vazbě na požadavky trhu práce.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 118 519,03 Kč
Veřejné zdroje ČR: 373 856,31 Kč
 
Celková částka: 2 492 375,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena