Přístavba Mateřské školy Janáčkova 1444 ve Frýdlantu nad Ostravicí

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Frýdlant nad Ostravicí
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000484
Zahájení projektu: 8. 1. 2016
Ukončení projektu: 12. 9. 2018
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Předmětem projektu je navýšení kapacity MŠ Janáčkova ve Frýdlantu n. O. prováděné formou přístavby vedle stávajícího objektu MŠ Janáčkova. Výsledkem projektu je 50 dětí, které budou moci chodit do 2 nových oddělení v přístavbě MŠ od školního roku 2018/2019. Jedno oddělení do přístavby bude přemístěno ze stávajícího nevyhovujícího provozu v ZŠ TGM, druhé oddělení vznikne jako zcela nové.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 16 584 692,48 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 926 710,44 Kč
 
Celková částka: 19 511 403,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena