Poutní pivovar Neratov

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: ŠFN s.r.o.
Registrační číslo: CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_061/0003140
Zahájení projektu: 2. 5. 2016
Ukončení projektu: 30. 9. 2018
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Podstatou předkládaného projektu je založení nového sociálního podniku, jehož hlavní činností bude produkce piva (minipivovar). Vznikne celkem 6 nových pracovních míst, z čehož 5 pro osoby z cílových skupin programu (OZP). Cílem projektu je prostřednictvím podnikání snížit nezaměstnanost v regionu, pomoci v začleňování znevýhodněných osob na trh práce a obohacení trhu o nové produkty (pivo) se specifickými chuťovými vlastnostmi.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 669 025,00 Kč
Národní soukromá částka: 647 475,00 Kč
 
Celková částka: 4 316 500,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena