Neformální vzdělávání v multifunkčním centru

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Písařov
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004985
Zahájení projektu: 13. 2. 2017
Ukončení projektu: 28. 6. 2022
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Cílem projektu je vybudovat a vybavit 2 odborné učebny pro získávání klíčových kompetencí uplatnitelných na trhu práce se zaměřením na zájmové, neformální a celoživotní učení pro cílové skupiny vyskytující se v katastru žadatele, a tedy vznik kapacit pro další vzdělávání. Jedná se o víceúčelovou učebnu pro rozvoj přírodovědných, technických a digitálních kompetencí. Druhá učebna je zaměřena na rozvoj řemeslných kompetencí. Další aktivitou je úprava zeleně a venkovních prostranství.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 487 890,07 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 497 862,96 Kč
 
Celková částka: 9 985 753,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena