Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005514
Zahájení projektu: 7. 11. 2018
Ukončení projektu: 17. 9. 2020
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Cílem projektu bylo zvýšení kvality, dostupnosti a bezpečnosti péče o onkologicky nemocné pacienty v regionu Vysočina, která je poskytována v Komplexním onkologickém centru Nemocnice Jihlava p. o. potažmo v rámci Onkogynekologického centra . V rámci projektu byla vybavena pracoviště operačních sálů, ultrazvukové diagnostiky, oddělení zobrazovacích metod, což má mít výrazný efekt na zlepšení diagnostiky, léčby a dispenzarizaci onkologických pacientů s dopadem i na prevenci onkologických onemocnění.

Přečtěte si reportáž o projektu na webu Deníku.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 50 999 259,84 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 999 869,39 Kč
 
Celková částka: 59 999 129,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena