Laboratoř praktických dovedností při využití programovatelných simulačních robotických prostředků, digitálních technologií a ICT

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Střední zdravotnícká škola, Písek, Národní svobody 420
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002635
Zahájení projektu: 17. 6. 2016
Ukončení projektu: 27. 2. 2019
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projektový záměr představuje drobné stavební úpravy pro vybudování a vybavení nové učebny somatologie, laboratoře ošetřovatelských znalostí a dovedností s robotickými simulátory, novou odbornou učebnu cizích jazyků a ICT, vybavení poradenského pracoviště, zajištění konektivity učeben v lepším standardu, zajištění bezbariérovosti školy a zahradní úpravy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 445 994,72 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 666 940,25 Kč
 
Celková částka: 11 112 935,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena