FN Ostrava-Modernizace a obnova přístrojového vybavení v oblasti perinatologie

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Fakultní nemocnice Ostrava
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005080
Zahájení projektu: 10. 8. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2019
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Cílem projektu je modernizace a obnova vybavení perinatologického centra, které poskytuje vysoce specializovanou a komplexní péči pro pacienty z Moravskoslezského regionu a objemem své práce patří mezi jedno z největších pracovišť v České republice. Projekt je primárně zaměřen a nastaven pro potřeby Oddělení neonatologie a Gynekologicko-porodnické kliniky FN Ostrava v oblasti perinatologie

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 59 491 500,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 10 498 500,00 Kč
 
Celková částka: 69 990 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena