Výstavba požární zbrojnice - Skalná

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Skalná
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003137
Zahájení projektu: 10. 12. 2015
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Moderní  budova, která dobrovolným hasičům ze Skalné poskytuje kvalitní zázemí, nahradila nevyhovující požární zbrojnici. Díky tomu mohou lépe skladovat své vybavení a být připraveni na zásahy u mimořádných událostí v okolí.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 31 964 706,64 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 640 830,59 Kč
 
Celková částka: 37 605 537,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena