Výstavba požární zbrojnice - Skalná

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Skalná
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003137
Zahájení projektu: 10. 12. 2015
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Předmětem projektu je vybudování nové požární zbrojnice ve Skalné, primárně určené pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDH). Jedná se o redislokaci stávající požární zbrojnice, umístěné v technicky nevyhovujícím objektu v ulici Sportovní, do nového objektu vybudovaného tzv. "na zelené louce" v páteřní ulici Česká, s přímým napojením na silnici II. třídy. Novostavba bude vybavena technologiemi nezbytnými pro bezproblémový provoz zbrojnice, zázemím a manipulačními plochami.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 31 964 706,64 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 640 830,59 Kč
 
Celková částka: 37 605 537,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena