Obnova a rozšíření vozového parku ČSAD Autobusy České Budějovice o nízkoemisní a bezemisní vozidla

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_022/0001662
Zahájení projektu: 7. 8. 2019
Ukončení projektu: 4. 11. 2020
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem projektu je obnova vozového parku využívaného v rámci MHD Písek spočívající ve výměně stávajících dieselových autobusů za 5 bezemisních a 2 nízkoemisní. Autobusy budou bezbariérové, nízkopodlažní. Projekt se zaměřil na území se zhoršenou kvalitou ovzduší (Písek). Současně bude vytvořena nová linka v centru města Písek, která bude bezemisním autobusem obsluhována. Autobusy budou odpovídat požadavkům na kvalitu a technické parametry.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 60 790 016,95 Kč
Národní soukromá částka: 10 727 650,05 Kč
 
Celková částka: 71 517 667,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena