Modernizace ÚAN Zvonařka Brno

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: ČSAD Brno holding, a.s.
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0009813
Zahájení projektu: 1. 6. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2020
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Obsahem předkládaného projektu je modernizace významného brněnského terminálu - Ústředního autobusového nádraží Zvonařka - Brno (dále také jen ÚAN Zvonařka Brno). Konkrétně se v rámci projektu jedná o modernizace celého objektu terminálu - zastřešení, osvětlení, nástupiště, komunikace, telematika a výstavba nové výpravní haly. Součástí projektu je také výstavba parkovacích systémů P+R, K+R a B+R v přímé návaznosti na veřejnou dopravu. Jedná se o strategický integrovaný projekt většího rozsahu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 74 200 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 13 094 117,65 Kč
 
Celková částka: 87 294 118,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena