Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ Šatov - Znojmo

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 1 OP Doprava
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Registrační číslo: CZ.1.01/3.1.00/08.0047
Zahájení projektu: 17. 6. 2008
Ukončení projektu: 30. 1. 2010
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projekt řeší předelektrizační úpravy a vlastní elektrizaci v traťovém úseku Šatov - Znojmo a požadovaných kolejí v žst. Znojmo, jakož i ochranu sdělovacího a zabezpečovacího zařízení před vlivy střídavé trakce v úsecích Znojmo - Olbramkostel a Znojmo - Hodonice. Elektrizace trati bude provedena střídavým trakčním systémem rakouských drah, t.j. 15kV 16 2/3 Hz s napájením z rakouské strany.
V úseku Šatov - Znojmo se trať uvede do stavebně technického a provozního stavu tak, aby byla odstraněna dopravní omezení a byla umožněna vlastní elektrizace. Provede se kompletní rekonstrukce železničního svršku, spodku a mostních objektů, vybuduje se nové kabelové sdělovací a zabezpečovací vedení, jakož i trakční vedení.
V žst. Šatov dojde k úpravě a přepnutí ovládání sdělovacího a zabezpečovacího zařízení (bylo vybudováno v předcházející stavbě) z místního na dálkové z žst. Znojmo.
V žst. Znojmo dojde k rekonstrukci kolejiště podmiňující vlastní elektrizaci požadovaných kolejí, k výstavbě ostrovního nástupiště pro cestující s úrovňovým bezbariérovým přístupem a rekonstrukci nástupiště u 1. koleje (u výpravní budovy), k jejich zastřešení, k rekonstrukci sděl. a zab. zařízení včetně potřebných kabelových vedení, k výstavbě nového kabelovou, EOV, k rekonstrukci elektrického osvětlení stanice a silnoproudých kabelových rozvodů nn vč. rekonstrukce trafostanice 22/0,4 kV ČD. Ve výpravní budově budou provedeny stavební úpravy dopravní kanceláře a místností pro rekonstruované sděl. a zab. zařízení, potřebná rekonstrukce vnitřních slaboproudých a silnoproudých rozvodů.
Dle hlukové studie budou provedena individuální protihluková opatření.
Na trati Znojmo - Olbramkostel a Znojmo - Hodonice bude vybudováno nové kabelové sdělovací a zabezpečovací vedení, traťové zabezpečovací zařízení, v žst. Hodonice dojde k úpravě stávajícího zabezpečovacího zařízení.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 853 707 108,47 Kč
Veřejné zdroje ČR: 223 111 193,00 Kč
 
Celková částka: 1 076 818 301,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena