II/299 - Třebechovice pod Orebem, ul. Tyršova

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Královéhradecký kraj
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000004
Zahájení projektu: 7. 9. 2015
Ukončení projektu: 31. 1. 2017
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projekt řeší rekonstrukci komunikace II. třídy č. 299 v obci Třebechovice pod Orebem. Upravovaný úsek je veden ulicí Tyršova od křižovatky s ulicí Hradeckou směrem k výjezdu z města. Celková délka rekonstruovaného úseku je 0,55 Km. Rekonstruovaný úsek se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 13 286 337,82 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 344 647,86 Kč
 
Celková částka: 15 630 986,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena