II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Kraj Vysočina
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012884
Zahájení projektu: 1. 9. 2021
Ukončení projektu: 20. 4. 2023
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem projektu je z části novostavba a z části modernizace stávajících komunikací II/128 a II/150 v úseku mezi obcemi Čáslavsko a Nové Práchňany po místo napojení na plánovaný obchvat městyse Lukavec. Celková délka stavby je 3,233 km. Rekonstrukce je založená na odstranění nevyhovujících technických parametrů a šířkové úpravy komunikací, jež neodpovídají současným technickým normám, přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikacích II/128 a II/150, napojení na I/19 a D1.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 59 999 945,01 Kč
Veřejné zdroje ČR: 39 999 963,34 Kč
 
Celková částka: 99 999 908,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena