Cyklostezka Telč - Lipky

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Telč
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000897
Zahájení projektu: 21. 3. 2016
Ukončení projektu: 26. 2. 2019
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem projektu je vybudování nové cyklostezky vedoucí po území města Telče. Plánovaná cyklostezka navazuje na již existující cyklostezku ve městě Telči. Řešená cyklostezka je vedena od ulice Jihlavská, podél rybníka Nadýmák, následně ul. Batelovská a pokračuje ve směru k lokalitě Lipky, kde se cyklostezka napojí na stávající komunikace propojující obce Hostětice a Vanov. Realizací projektu dojde především ke zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců pohybujících se po exponovaných komunikacích.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 14 530 681,14 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 564 237,85 Kč
 
Celková částka: 17 094 919,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena