Tramvajová trať Radlická

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 16 OP Praha Konkurenceschopnost
Příjemce: Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost
Registrační číslo: CZ.2.16/1.1.00/21003
Zahájení projektu: 15. 8. 2007
Ukončení projektu: 30. 11. 2008
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projekt je investiční akcí zaměřenou na zlepšení obslužnosti veřejnou dopravou a zvýšení bezpečnosti, komfortu a bezbariérovosti veřejné dopravy prostřednictvím výstavby tramvajové tratě a modernizace navazujícího úseku. Je lokalizován v Praze 5 v prostoru Radlické ulice, zprostředkovaně má dopad na celé území hl. m. Prahy.
Projekt reaguje na poptávku po veřejné dopravě mezi cílovými skupinami (zejm. obyvateli a ekonomickými subjekty sídlícími v Radlicích) a naplňuje cíle OP PK i Strategického plánu hl. m. Prahy.
Projekt tvoří 2 samostatné stavby, které spolu souvisí územně, dopravně a provozně: Prodloužení tramvajové trati do Radlic včetně smyčky a Rekonstrukce stávající tramvajové trati Radlická.
Celkové výdaje na projekt dosahují částky 697,5 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje 568,3 mil. Kč a nezpůsobilé výdaje 129,2 mil. Kč.
Projekt je realizován od 15.8.2007 do 30.11.2008.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 380 891 689,55 Kč
Veřejné zdroje ČR: 117 005 943,00 Kč
 
Celková částka: 497 897 633,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena