Cyklostezka Ohře, úsek Doubský most - Dvorský most

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Karlovy Vary
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_046/0007302
Zahájení projektu: 30. 8. 2017
Ukončení projektu: 30. 4. 2018
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem projektu je stavba chybějící části Cyklostezky Ohře v úseku Doubský - Dvorský most. Cílem vybudování výše uvedeného úseku je dokončení páteřní cyklostezky, které ve své celé délce propojuje Karlovarský kraj s Bavorskem a Ústeckým krajem. Uvedený úsek cyklostezky má funkci dopravní (přeprava do zaměstnání a do škol). Celý úsek cyklostezky vede mimo komunikace a silnice všech tříd.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 042 635,03 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 948 700,30 Kč
 
Celková částka: 12 991 335,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena