Bezbariérové trasy Komenského náměstí Třebíč (podél silnice II/351)

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Třebíč
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000848
Zahájení projektu: 1. 8. 2016
Ukončení projektu: 31. 5. 2017
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předkládaný projekt řeší rekonstrukci a modernizaci chodníků v centru města Třebíč podél frekventované silnice II/351. Díky projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti všech chodců, ale také k umožnění snadného a bezpečného pohybu osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v centrální části města a k zastávkám veřejné hromadné dopravy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 572 781,05 Kč
Veřejné zdroje ČR: 983 431,95 Kč
 
Celková částka: 6 556 213,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena