Optimalizace energetického hospodaření budovy OÚ Radostín nad Oslavou

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Radostín nad Oslavou
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001636
Zahájení projektu: 1. 4. 2017
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem realizace projektu je zateplení budovy obecního úřadu v Radostíně nad Oslavou. Cílem projektu je optimalizace systému energetického hospodaření a snížení energetické náročnosti objektu. Konkrétně budou realizována následující energetická opatření: zateplení obvodových stěn, výměna oken a dveří ve vnější stěně, zateplení stropní konstrukce nad suterénem.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 266 942,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 900 413,60 Kč
 
Celková částka: 3 167 356,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena