Obecní úrad - zateplení objektu

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: OBEC BOŽICANY
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001898
Zahájení projektu: 30. 3. 2017
Ukončení projektu: 30. 3. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Obecní úřad se nachází v centru obce v budově s č.p.96 na st.p.č.106 v k.ú.Božičany, jedná se o samostatně stojící čtyřpodlažní objekt. V návaznosti na zajištění opatření pro technicky a ekonomicky efektivní snížení energetické náročnosti budovy dojde k zateplení budovy - fasády, střešní konstrukce, výměna některých výplní otvorů, zateplení stropu suterénu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 668 294,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 002 441,00 Kč
 
Celková částka: 1 670 735,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena