Nucené větrání s rekuperací na MŠ Mládí, Havířov

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Statutární město Havířov
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006331
Zahájení projektu: 21. 11. 2017
Ukončení projektu: 29. 5. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Bude instalováno 6 VZT jednotek s rekuperací odpadního tepla včetně rozvodů. Projekt bude realizován na pozemcích p.č. 944/514 a 944/515 v k.ú. Šumbark.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 737 761,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 316 183,50 Kč
 
Celková částka: 1 053 945,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena