Novostavba pavilonu HOK - Olomouc

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Fakultní nemocnice Olomouc
Registrační číslo: CZ.05.5.11/0.0/0.0/17_061/0008664
Zahájení projektu: 7. 3. 2019
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Výstavba nového pavilonu Hemato-onkologické kliniky (dále jen HOK) ve Fakultní nemocnici Olomouc. Jedná se o vybudování nových prostor pro ambulantní provoz kliniky, vyjma lůžkové části kliniky. Důvodem investice je havarijní stav budovy, ve které je v současnosti ambulantní zdravotní péče poskytována.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 38 918 073,30 Kč
Veřejné zdroje ČR: 90 808 837,70 Kč
 
Celková částka: 129 726 911,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena