MŠ Holečkova - energetická opatření

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Statutární město Olomouc
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005908
Zahájení projektu: 2. 10. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt bude realizován na objektu občanské vybavenosti Holečkova 90/7, 779 00 Olomouc , k.ú. Povel, p. č. st. 695. V objektu se v současnosti nachází 2 samostatné subjekty a to Mateřská škola Holečkova a Domov pro ženy a matky s dětmi. Předmětem projektu jsou energetická opatření provedením zateplení obvodových stěn a plochých střech, výměny otvorových výplní a realizací nuceného větrání s rekuperací.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 935 103,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 6 935 103,50 Kč
 
Celková částka: 13 870 207,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena