Úprava údolní nivy Jizery v oblasti Dolánek u Turnova

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Turnov
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/10.07193
Zahájení projektu: 8. 2. 2011
Ukončení projektu: 16. 11. 2011
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem podpory je úprava levého břehu Jizery v k.ú. Daliměřice. V rámci realizace akce budou vybudovány dvě říční pláže. Povrch břehů bude zatravněn. V okolí budou vysázeny doprovodné dřeviny.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 002 472,77 Kč
Veřejné zdroje ČR: 210 656,00 Kč
 
Celková částka: 4 213 129,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena