MeÚ - cástecná rekonstrukce objektu

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Mesto Studénka
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004387
Zahájení projektu: 14. 3. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projektový záměr pod názvem "MěÚ - částečná rekonstrukce objektu " je zaměřen na rekonstrukci objektu Městského úřadu ve městě Studénka s č. p. 762, jehož cílem je snížit současnou energetickou náročnost objektu. Předmětem realizace projektu je především zateplení objektu městského úřadu včetně výměny oken a dveřních výplní. Objekt je majetkem města Studénky, byl vybudován v 80. letech minulého století a jeho technický stav odpovídá této skutečnosti.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 088 206,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 632 309,00 Kč
 
Celková částka: 7 720 515,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena