Energeticky úsporná opatření na MŠ Žešov

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Statutární město Prostějov
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004253
Zahájení projektu: 10. 7. 2017
Ukončení projektu: 8. 3. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je provedení energeticky úsporných opatření na stávajícím objektu mateřské školy v Žešově č.p. 81, parc. č. st. 109 v k. ú. Žešov. Dojde k zateplení obvodového pláště - dvorní a boční fasády objektu, zateplení stropu nad 2. NP ze strany půdy, výměně výplní otvorů, výměně střešní krytiny a instalaci zařízení pro řízené větrání. Realizace projektu bude mít příznivý dopad na životní prostředí, dojde ke snížení spotřeby energie na vytápění a tím ke snížení produkce CO2.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 102 556,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 653 834,00 Kč
 
Celková částka: 2 756 390,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena