Energetické úspory ZUŠ Hranice

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Hranice
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0002882
Zahájení projektu: 15. 6. 2017
Ukončení projektu: 4. 10. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší realizaci opatření pro snížení spotřeby energie objektu (budovy) Základní umělecké školy (dále jen ZUŠ) v Hranicích, která je v majetku žadatele. Snížení spotřeby bude realizováno zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí, zateplením stropu a výměnou oken a dveří. Vlastníkem objektu je Město Hranice, prostory jsou pronajímány Základní umělecké škole, Hranice, Školní náměstí 35, příspěvkové organizaci zřízené Olomouckým krajem na základě nájemní smlouvy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 572 390,78 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 858 586,19 Kč
 
Celková částka: 6 430 977,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena