Energetické úspory objektu ZŠ T.G.Masaryka Fulnek

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Fulnek
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006375
Zahájení projektu: 1. 7. 2019
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Cílem projektu je snížení en. náročnosti veř. budovy - objektu ZŠ T.G. Masaryka, Masarkykova 426, Fulnek, MSK. Dotčená stavba stojí na poz. parc. č.1474, 1476/2, k.ú. Fulnek. Předmětem projektu je zateplení obvod. stěn objektu, výměna oken a dveří, zateplení stropu nad střechou a podlahy (SO 01), zateplení obvod. pláště, střešní konstrukce, výměna oken (SO 02). Součástí je také instalace nuceného větrání s rekuperací. Návrh opatření vychází z energet. posouzení. Projekt má ekologický charakter.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 531 685,22 Kč
Veřejné zdroje ČR: 11 297 527,84 Kč
 
Celková částka: 18 829 213,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena