Energetické úspory objektu ZŠ Osek nad Bečvou

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Osek nad Bečvou
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004527
Zahájení projektu: 15. 12. 2016
Ukončení projektu: 20. 6. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Podstatou projektu je realizace opatření, které povedou k energetickým úspoám základní školy, konkrétně se jedná o zateplení obvodového pláště objektu a podlahy půdního prostoru, výměnu výplní stavebních otvorů . Nově bude v učebnách instalován systém řízeného větrání.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 183 289,58 Kč
Veřejné zdroje ČR: 7 774 934,38 Kč
 
Celková částka: 12 958 224,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena