Energetické úspory objektu č.p. 19 Tuklaty

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Tuklaty
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006436
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2022
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předkládaný projekt řeší zateplení objektu občanské vybavenosti č.p. 19 na pozemku p.č. st. 3/1 v k. ú. obce Tuklaty. Jedná se o historický objekt bývalé fary. Objekt slouží jako sídlo obecního úřadu a po celkové rekonstrukci bude využíván i pro potřeby spolkové a komunitní činnosti a pořádání společenských akcí. V rámci předkládaného projektu bude řešeno snížení energetické náročnosti budovy. Dojde k výměně oken a zateplení půdy, bude osazen nový zdroj tepla a vybudována nová otopná soustava.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 343 208,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 343 208,50 Kč
 
Celková částka: 4 686 417,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena