Energetické úspory KD v Mostkově

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Oskava
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001490
Zahájení projektu: 27. 2. 2017
Ukončení projektu: 27. 9. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na energeticky úspornou renovaci Kulturního domu v Mostkově č.p. 46. Katastrální území Mostkov (713139) parcela číslo st. 64/1. Opatření: zateplení, výměna zdroje na tuhá paliva za plynový kondenzační kotel, instalace nové otopné soustavy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 487 195,82 Kč
Veřejné zdroje ČR: 730 793,73 Kč
 
Celková částka: 1 217 990,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena