Energetické úspory budovy základní školy Havlíčkova Borová

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Městys Havlíčkova Borová
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001906
Zahájení projektu: 15. 5. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem realizace projektu jsou stavební úpravy památkově chráněného objektu základní školy v Havlíčkově Borové za účelem komplexního zateplení budovy a zlepšení technického stavu budovy. Projekt konkrétně řeší dosažení energetických úspor zateplením fasády, zateplením střešního pláště a výměnou některých vnějších otvorových výplní. Součástí projektu je také řešení vzduchotecniky objektu a zajištění řádného větrání s rekuperací tepla.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 567 744,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 851 616,60 Kč
 
Celková částka: 6 419 361,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena