Energetická opatření - zubní středisko Uničov

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Uničov
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001738
Zahájení projektu: 11. 4. 2017
Ukončení projektu: 22. 1. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu jsou energetická opatření na stávajícím dvoupodlažním objektu zubního střediska v Uničově. Budova je situována na pozemku p. č. 723 v katastrálním území Uničov. Pozemek i stavba jsou v majetku města Uničov. V rámci projektu dojde k zateplení obvodových konstrukcí, zateplení střechy a výměně výplní otvorů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 136 299,20 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 704 448,80 Kč
 
Celková částka: 2 840 748,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena